Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva

Autores/as

  • Maria Rosa Gil Juan Universitat Autònoma de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.30860/0009

Palabras clave:

procés d’aprenentatge, acompanyament educatiu, inclusió i dificultats

Resumen

Al llarg de l’article, Gil argumenta el repte que l’aprenentatge inicial de la lectura i de l’escriptura suposa per als infants en general, amb l’objectiu de posar en relleu la diferència entre les dificultats i entrebancs propis d’aquest procés, i els trastorns específics d’aquest aprenentatge. L’autora, professional d’un equip d’assessorament psicopedagògic, exposa la coexistència de diferents visions sobre l’aprenentatge inicial del llenguatge escrit i com, lamentablement, una visió excessivament simplista sobre aquest procés podria ser la responsable que aproximacions i errors que inevitablement fan els aprenents en el període inicial acabin sent diagnosticades com a trastorns. Al parer seu, l’aprenentatge del llenguatge escrit és un procés poc acompanyat educativament i segueix sent percebut com a excessivament simple i lineal, encara que un percentatge important de la població hi mostri dificultats a les proves avaluadores.

Biografía del autor/a

Maria Rosa Gil Juan, Universitat Autònoma de Barcelona

EAP de Terrassa
Universitat Autònoma de Barcelona

Descargas

Publicado

2019-05-10

Cómo citar

Gil Juan, M. R. (2019). Dificultats amb el llenguatge escrit i educació inclusiva. Folia Humanística, (2), 42–58. https://doi.org/10.30860/0009