[1]
C. Diaz, «Final de la Vida en Colombia», Folia Human, vol. 2, n.º 4, oct. 2020.