Torres Jiménez, J. I. (2023) «Instantes en la consulta», Folia Humanística, 3(1), pp. 41–49. doi: 10.30860/0096.