Morales, V. (2019) «Trastorns d’aprenentatge», Folia Humanística, 0(2), pp. 26-41. doi: 10.30860/0008.