Torres Jiménez, J. I. (2023). Instantes en la consulta. Folia Humanística, 3(1), 41–49. https://doi.org/10.30860/0096