Morales, V. (2019). Trastorns d’aprenentatge. Folia Humanística, (2), 26-41. https://doi.org/10.30860/0008